Trädgårdsgatan 8, 711 30 Lindesberg. Tel: 0581-124 40, Fax: 0581-135 05
Carlshill 195 95 Rosersberg. Tel: 08-590 361 40
LINDARK AB startade 1952 och finns idag i Lindesberg och Stockholm. Vi är ett konsultföretag inom byggsektorn och vårt arbetsfält omfattar projekteringsledning, projektledning och arkitektverksamhet. På arkitektsidan arbetar vi med både planer, hus, mark och inredning. Det förekommer också att vi har formgivningsuppdrag av möbler och belysningsarmaturer.
Genom att vi arbetar i ett nätverk med andra kontor och med enskilda arkitekter och ingenjörer har vi också erforderlig kapacitet för stora projekt.

Vi är kvalitetsinriktade med höga arkitektoniska och tekniska ambitioner och vi arbetar för effektiva totallösningar i projekten. Sedan 1994 arbetar vi efter ett kvalitetssystem enligt SS-ISO 9001.

Vårt IT-system etablerades i mitten av 1980-talet och omfattar bl a system och program för avancerad 3D-CAD, bygg-kalkyl, AMA-beskrivningar, DTP, ordbehandling och presentationer.

Vi arbetar över stora delar av Mellansverige. Våra uppdrag spänner över ett brett fält och omfattar flertalet av på marknaden förekommande objektstyper. Genom våra många projekt har vi erhållit en stor och bred erfarenhet av byggadministration, utredning och projektering av mark, byggnader och inredning för olika ändamål.

Byggadministration i form av helhetsuppdrag "från penna till nyckel", ren projekterings-, projekt- eller byggledning är en viktig del av vår verksamhet. Uppdrag avseende byggnader för kulturändamål och skolor är två andra viktiga delar av vår uppdragsprofil.

Våra resurser är bl a:

  • Flexibel anpassningsbar organisation för uppdragsgivarens bästa.
  • Samarbete med etablerade konsulter inom A, K, V, E, geoteknik och akustik.
  • Väl inarbetat kontaktnät med medar-betare på flera orter.