Historia

Redan 1984 påbörjade vi uppbyggnaden av vårt IT-system med PC:n och skrivare till program för AMA-beskrivningar, ordbehandling och ekonomistyrning. Då arbetade vi helt med DOS-baserade program. Vi var t ex först i Örebro län med att utnyttja ett databasbaserat beskrivningssystem från RASK för AMA-beskrivningar för AF, HUS, MARK och Rumsbeskrivningar. Numera sker det beskrivningsarbetet i ett Windowsbaserat baskrivningssystem.

1987-88 kompletterade vi med ett datornätverk med server och A1-plotter och började med CAD då vi installerade våra första arbetsstationer med Microstation och sedan dess utförs i princip all projektering och skissande direkt i CAD-systemet. Redan från starten har vi kunnat arbeta i äkta 3D-modeller.

Eftersom vi också sedan starten arbetat med kalkyler för projekten, installerade vi 1990 programmet Calculus från Bygganalys för byggkalkyler.

1998 kompletterades IT-systemet med scanner och ett Desk Top Publishing-system från Adobe med PageMaker, Photoshop, Illustrator, Dimension, Streamline, Acrobat och Acrobat Distiller. Programmen används för att ta fram bofakta, bilder, presentationer, perspektiv och informationshandlingar.

2001 utökades DTP med Webdesign-programmet Adobe Go Live som vi använder för web-konstruktioner, t ex den här hemsidan.

Idag omfattar IT-systemet givetvis också program för bl a ordbehandling Word och Wordstar, kalkyl Excel och presentation PowerPoint.


IT-systemet idag

CAD-systemet
I vår verksamhet utnyttjar vi ett av marknadens mest kompetenta CAD-system; det 3D-modellorienterade Microstation/V8 med Triforma från Bentley. Vid sidan av Microstations eget filformat (DGN) kan vi arbeta direkt i flera andra filformat, bl a i Autocad:s DWG-format, oavsett version. En fördel är också att vi kan arbeta parallellt med olika format och växla mellan dem, för att dra maximal nytta av möjligheterna i systemen.
I Microstation är det möjligt att välja komplexitetsnivå på modellen, från full 3D-solidmodell ned till en ren 2D-ritnivå. På den mest avancerade nivån arbetar systemet i en solid 3D-miljö i vilket modellen byggs upp av volymelement, till vilka det knutits byggdelar inkl ingående komponenter. Till komponenterna kan det knytas specifikationstexter och à-prisuppgifter. Ur modellen genereras planer, sektioner, fasader, situationsplaner osv i den detaljeringsgrad man har behov av. Samtidigt kan man generera specifikationer över ingående delar tillsammans med materialspecifikationer. Det är enkelt att växla från en nivå till en annan när behovet förändras.
Direkt från de tredimensionella modellerna kan vi också generera verklighetstrogna perspektivbilder och animeringar, samt sol- och ljusstudier.

AMA-beskrivningssystem
För framtagande av AMA-beskrivningar för Adminstativa föreskrifter (AF), HUS och Mark, samt Rumsbeskrivningar använder vi dels ett windowsbaserat system i Word och dels det DOS-baserade RASK.

Kalkyl
Vi arbetar med byggkalkylsystemet Calc, men planerar att byta ut det mot MAT under 2004.

DTP och Web-design
För presentationer, informationshandlingar, broschyrer och bofakta mm arbetar vi med Photoshop, Pagemaker, Illustrator, Acrobat och Distiller från ADOBE och för web-design arbetar vi dessutom med Adobe Go Live.

Kontor
I verksamheten arbetar vi också med ett antal Microsoft-Office-program, t ex:

Ordbehandling: Word
Allmän kalkyl: Excel
Presentationsspel: PowerPoint

Till toppen av sidan